fbpx

About

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever.

Top sale

Contact

  • Phone:
  • Address:

    100 หมู่ 1 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

  • Email:
  • Working days/hours:
    Mon - Sun 9:00 AM - 8:00 PM

น้ำมันมะพร้าว กับการลดน้ำหนัก

ปิดความเห็น บน น้ำมันมะพร้าว กับการลดน้ำหนัก

น้ำมันมะพร้าว กับการลดน้ำหนัก

น้ำมันมะพร้าว

ที่มารูปภาพ : Line Today

“..ในปัจจุบัน เทรนด์สุขภาพกำลังมาแรง เพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเต็มไปด้วยความเสี่ยงทั้งสิ้น ไหนจะเรื่องฝุ่น PM 2.5 หรือจะเรื่องไวรัสโควิด-19 จึงทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มหันมารักษาสุขภาพ และลดน้ำหนักกันมากขึ้น โดยเริ่มจากการให้ความสนใจกับเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย วันนี้ทางปรุงสุขภาพเลยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ น้ำมันมะพร้าว ว่ามีประโยชน์อย่างไร ลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่ ไปตามอ่านกันเลย..”

น้ำมันมะพร้าว คืออะไร

น้ำมันมะพร้าว (Coconut Oil) คือ น้ำมันที่ได้จากการสกัดแยกน้ำมันจากเนื้อผลของต้นมะพร้าว ซึ่งเป็นพืชในตระกูลปาล์ม ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวที่จะหน่ายในท้องตลาดและได้รับความสนใจในขณะนี้คือ Virgin Coconut Oil ซึ่งเป็นน้ำมันมะพร้าวที่ใช้วิธีการสกัดแยกจากเนื้อมะพร้าวโดยไม่ผ่านกระบวนการที่ใช้ความร้อนสูง และไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปทางเคมี วิธีที่ใช้ในการเตรียม Virgin Coconut Oil เช่น วิธีบีบเย็น เป็นต้น

องค์ประกอบหลักของน้ำมันมะพร้าว

องค์ประกอบหลักส่วนใหญ่ของน้ำมันมะพร้าวจะเป็นกรดไขมันอิ่มตัว (มากกว่า 90% จากปริมาณไขมันทั้งหมด) แต่กรดไขมันอิ่มตัวส่วนใหญ่ที่พบในน้ำมันมะพร้าวนั้น เป็นกรดไขมันที่มีขนาดโมเลกุลปานกลาง เช่น กรดลอริก ซึ่งเมื่อรับประทานและถูกดูดซึมเข้าร่างกายแล้ว จะถูกเผาผลาญได้ดี จึงถูกสะสมในเนื้อเยื่อไขมันได้น้อยกว่ากรดไขมันที่มีขนาดโมเลกุลยาว เช่น กรดไลโนเลอิก ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่พบมากในน้ำมันถั่วเหลือง เป็นต้น

จากคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าว ส่งผลให้น้ำมันมะพร้าวได้รับความสนใจจากผู้บริโภคในการรับประทานเพื่อช่วยลดความอ้วน จากรายงานการศึกษาทางคลินิกในประเทศบราซิล ทำการทดสอบเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มที่รับประทานน้ำมันมะพร้าว และกลลุ่มที่รับประทานน้ำมันถั่วเหลืองในผู้หญิงที่มีภาวะอ้วนลงพุง มีอายุระหว่าง 20-40 ปี รับประทาน 20 มล. ต่อวัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ระหว่างการทดสอบผู้ทดสอบทุกคนจะได้รับอาหารพลังงานต่ำ และออกกำลังกาย 4 วัน/สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการทดลองพบว่า น้ำมันมะพร้าวไม่ทำให้น้ำหนักตัวและ BMI เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับก่อนเริ่มการทดลอง เมื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือดพบว่า กลุ่มที่ได้รับน้ำมันมะพร้าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงคลอเลสเตอรอลรวมและไขมันตัวร้าย แต่มีระดับไขมันตัวดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.03 ในขณะที่กลุ่มได้รับน้ำมันถั่วเหลือง มีระดับคลอเลสเตอรอลรวมและไขมันตัวร้าย เพิ่มขึ้นรอยละ 10.45 และ 23.48 ตามลำดับ และมีระดับไขมันตัวดีลดลงร้อยละ 12.62 เมื่อเทียบกับก่อนการเริ่มทดลอง อย่างไรก็ตามระดับไตรกลีเซอไรด์ของทั้งสองกลุ่มไม่เปลี่ยนแปลง

แม้การศึกษานี้จะแสดงให้เห็นว่าน้ำมันมะพร้าวไม่ได้มีผลต่อการลดลงของน้ำหนักตัวของกลุ่มทดลอง และไม่ทำให้ระดับไขมันที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มระดับไขมันตัวดี ที่ช่วยลดอัตราการเกิดโรคดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ทำการทดสอบในกลุ่มคนจำนวนน้อย และระยะเวลาที่ทดลองก็เป็นเพียงช่วงสั้น ๆ นอกจากนั้นยังได้รับอาหารพลังงานต่ำ และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ก็นับเป็นปัจจัยร่วมสำคัญที่อาจส่งเสริมให้ผลการทดลองเป็นไปในทางที่ดี จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อดูผลของน้ำมันมะพร้าวต่อการลดน้ำหนัก และการะสสมของระดับไขมันดังกล่าวในระยะยาว

ที่มาบทความ : pharmacy.mahidol.ac.th

บทความเพิ่มเติม

No Layout Found!

แชร์
X
Top